Emigrant.se

De seglar bort men hem

Från musikalen Kristina från Duvemåla

Skepp
English

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emigranter från Falbygden

 

Som du säkert redan har räknat ut handlar den här sidan nästan bara om personer som utvandrat från Falbygden (Falköpings kommun).

 

En databas med emigranterna Falbygden och deras familjer håller på att byggas upp där information om familjemedlemmar här i Sverige och i det nya hemlandet finns med.

 

Personer som finns med i databasen är emigranten själv + dennas/-es föräldrar och syskon samt ev partner och familj i det nya landet. Det betyder att emigranter från andra delar av Sverige eller andra länder finns med.

 

För "utsocknes" gäller det alltså att de är gifta med en Falbygdsemigrant eller ha ett syskon som är född här. Eller att ha någon annan anknytning till en emigrant från Falbygden. Om de har bara varit bosatta en tid eller utvandrat från Falbygden, kvalificera det dem inte att vara med i databasen.

 

På det publicerade materialet i tidskriften Falbygdsanor finns tyvärr inga familjekopplingar. På denna webbplats finns några av de funna familjekopplingar i kolumnen Familj i resp socken. Det finns återfunna emigranter som inte är publicerade på denna webbplats.

 

Får förfrågningar från svensk-amerikaner som söker sina rötter och släktingar i Sverige. Som gentjänst till att jag hjälper till med forskning lämnar svensk-amerikanarna uppgifter om familjen i USA.

 

Databasen innehåller för närvarande ca 55 000 individer.

 

Databasen finns inte tillgänglig på webbplatsen. Visning kan göras vid föreläsning.

 

Läs om emigration och om att besöka släkt i USA.

 

 

Sätt Din pin på gästkartan. Ca 1000 besök/månad hittar hit från hela världen.

 

Put a Pin on the Map

Bravenet.com

 

 

Annelie Jonsson © Tagesdotter